Füllstoffe, kleine Mengen

!

Kreide von Bologna 100 Gramm

020660
In paper production for paper coating, as filler in glues. As buffer in paper against acidity.
enkele dagen
Gewicht: ..

Wienerkalk 100 Gramm

020663
Gebluste kalk  (Calciumhydroxide) Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
enkele dagen
Gewicht: ..

Schiefermehl 100 Gramm

020665
C.I. Pigment White 18
enkele dagen
Gewicht: ..

Kaolin 100 Gramm

020666
Hoofdbestanddeel van porseleinklei. Zeer hoog krimppercentage. Wordt in glazuurrecepten gebruikt om aluminium en silicium in te voeren (stabilisator).
enkele dagen
Gewicht: ..

Zwaarspaat (blanc fixe) 100 gram, Bariet, barium sulfaat

020668
enkele dagen
Gewicht: ..