!

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/100

022860
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
100 lijnen per inch = 3,94 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x3,94 = 12,37

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,25 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/110

022861
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
110 lijnen per inch = 4,33 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x4,33 = 13,77

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,23 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/150

022862
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
150 lijnen per inch = 5,91 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x5,91 = 18,79

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,17 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/175

022863
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
175 lijnen per inch = 6,89 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x6,89 = 21,91

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,15 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/200

022864
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
200 lijnen per inch = 7,87 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x7,87 = 25

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,13 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/25

022865
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
25 lijnen per inch = 0,98 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x0,98 = 3,12

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 1,02 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/35

022866
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
35 lijnen per inch = 1,38 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x1,38 = 4,39

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,72 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/45

022867
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
45 lijnen per inch = 1,77 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x1,77 = 5,63

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,56 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/65

022868
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
65 lijnen per inch = 2,56 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x2,56 = 8,14

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,39 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/85

022869
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
85 lijnen per inch = 3,35 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x3,35 = 10,65

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,30 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/120

022870
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
120 lijnen per inch = 4,72 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x4,72 = 15,01

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,21 mm

Lyons multiliner 1/8" L-320-04/133

022871
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 1/8" , 3,18mm
133 lijnen per inch = 5,24 lijnen per mm
aantal lijnen = 3,18x5,24 = 16,66

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,19 mm

Lyons multiliner 3/16" L-320-05/100

022872
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 3/16" , 4,76 mm
100 lijnen per inch = 3,94 lijnen per mm
aantal lijnen = 4,76x3,94 = 18,75

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,25 mm

Lyons multiliner 3/16" L-320-05/110

022873
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 3/16" , 4,76 mm
110 lijnen per inch = 4,33 lijnen per mm
aantal lijnen = 4,76x4,33 = 20,61

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,23 mm

Lyons multiliner 3/16" L-320-05/120

022874
Peso en g o kg: ..
!

Breedte beitel 3/16" , 4,76 mm
120 lijnen per inch = 4,72 lijnen per mm
aantal lijnen = 4,76x4,72 = 22,47

Totale lengte 125mm
Gewicht 30 gram
spoed = 0,21 mm