Montage en demontage van etspersen JWE serie.


Lees deze gebruikaanwijzing nauwkeurig door, voordat U met de montage/demontage begint.
Naar buitenlandse klanten worden deze persen kompleet gemonteerd verstuurd. Er zijn een aantal redenen om het op deze manier te doen;

- We zijn dan zeker dat de pers op een korrekte manier gemonteerd is en dat alle onderdelen aanwezig zijn.
- Hierdoor is het mogelijk om op deze grotere persen een garantie-periode te geven van tien jaar.
Het is uiteraard mogelijk om de pers in onderdelen te bestellen en zelf te monteren, maar Polymetaal is in dat geval niet verantwoordelijk voor het resultaat.
Een andere mogelijkheid is dat een medewerker van ons bedrijf de pers bij U komt afleveren en/of installeren. Op deze manier heeft U uw tien jaar garantie, uiteraard tegen (beperkte) extra kosten. U kunt ons altijd vragen om een offerte te maken betreffende het leveren en het installeren.

Deze beschrijving betreft in hoofdzaak de de demontage van een JW etspers. Bij een electrische pers wijkt het op een aantal punten af:

 • Demonteer ook de aandrijvingkast met de electrische motor
 • Demonteer ook de electrische besturingskast

Als U de pers in onderdelen hebt ontvangen, ga dan nu naar de paragraaf die de montage van de pers beschrijft.
Als U de pers gemonteerd heeft ontvangen, en U wilt demonteren, begin dan hier:

Demontage van etspersen van de JW serie
In de beschrijving verwijzen we naar de afbeeling " dwarsdoorsnede van etspers JW serie". Deze "tekening" is niet op schaal en is op een dusdanige manier aangepast dat het een duidelijker beeld geeft van de constructie van de pers;

 1. De pers is waarschijnlijk gemonteerd op een pallet en ingepakt met plastic folie. Neem het plastic weg en haal de pers van de pallet af. Laat het plastic om de cilinders zitten i.v.m. beschadigen.
 2. Als de plaat (bed) tussen de twee cilinders zit, haal het er uit.
 3. Maak een vast hijspunt boven de pers, sterk genoeg om het gewicht van beide cilinders te dragen. Bevestig een takel in dat punt. Belangrijk; zie Nr. 14
 4. Draai de drukspindels (1) bij de bovenwals los, en neem ze uit de zijframes.
 5. Neem het handwiel (16) van de tandwielkast (18). Er zit een kleine klemschroef M8 in de naaf van het handwiel. Dit moet worden losgedraaid.
 6. Neem de tandwielkast (18) van de onderste cilinder (7). Hiervoor is een speciale "imbussleutel" nodig!! (9) die bevestigd is met tape aan het handwiel. Deze sleutel heeft een korte kant en hiermee kunnen de inbusschroeven M10 (8) uit de tandwielkast worden losgedraaid.
 7. Neem de spie (19) en de borgringen (20)(ook aan de andere kant) van de onderste wals.
 8. Neem de drukblokken (14) en (indien aanwezig) de stapeltjes karton (15) uit de pers.
 9. Bevestig een stevig touw in het midden van de bovenwals en til, met de takel, de wals omhoog tot een zodanige hoogte dat de twee drukveren (17) uit de pers gehaald kunnen worden. Nu de bovenwals weer laten zakken en het touw er af nemen.
 10. Gebruik een stevig touw (minimaal 1 cm dik)om de walsen aan elkaar en met de takel te verbinden, zoals deze tekening laat zien; Om het een en ander te vereenvoudigen zijn de zijframes niet getekend.
 11. Probeer deze walsen tegelijkertijd met het touw op te takelen, tot het moment dat de pers bijna van de grond getild wordt.
 12. Draai de inbusschroeven los die de grote tussenstangen op hun plaats houden. Acht schroeven moeten worden losgedraaid (13) M12x45 ( "cyl.kopschroeven met binnenzeskant") en ook acht schroeven M8x20 (inbusschroeven) die zijn verborgen achter sleufgaten aan de binnen kant van de zijframes. Deze schroeven houden de tussenstangen met de plastic looprollen op hun plaats.
 13. Draai de inbusschroeven M10x40 (11) los en de zeskantbouten M10 (24) die het kruis op hun plaats houden.
 14. Nu is alles gereed om de zijframes weg te halen. Wees erg voorzichtig. De twee walsen zijn aan de takel vastgemaakt. Het gewicht van dezer walsen hangt af van het model JW. Het gewicht kan 300 kg. zijn. Wees er zeker van dat het touw, de takel en het takelpunt dit gewicht kunnen dragen zonder problemen.
  (POLYMETAAL gebruikt NIET een touw om de twee walsen op te tillen. Wij hebben een speciale kleminrichtinf (een combinatie van houten blokken, het lijkt op het "schandblok" dat in de Middeleeuwen gebruikt werd om mensen schandelijk ten toon te stellen.) Dit speciale gereedschap kan door iedereen gebruikt worden (na afspraak) als het niet te ver vaanf Leiden gebruikt wordt. Echter in deze beschrijving heb ik geprobeerd om zo weinig mogelijk speciaal gereedschap te gebruiken.
  Kontroleer of de touwen symmetrisch aan de cilinders verbonden zijn. Als dit niet het geval is, kunnen de cilinders scheef gaan hangen. Als de cilinders niet op een korrekte wijze worden gehesen kan dit tot schade leiden aan de walsen en tot persoonlijke ongelukken. Dus het is nu het moment om het takelpunt, de touwen en de takel te kontroleren.
 15. Schuif langzaam een zijframe van de as af van de onderwals. Een weinig vet op de as maakt het glijden gemakkelijker. De twee cilinders moeten tijdens dit proces in hun positie blijven!! Schuif het tweede zijframe van de as af en leg ze voorzichtig op de grond. Verwijder de touwen.
 16. De demontage is nu kompleet.
  Montage van de etspersen in de JW-serie.

  Misschien heeft U net de pers gedemonteerd omdat de pers naar een andere ruimte moest worden vervoerd, of u heeft de pers kompleet ontvangen maar hij past niet door de deur. Het is ook mogelijk dat U de pers in gedemonteerde toestand hebt gekregen. Deze verschillende mogelijkheden veroorzaken kleine verschillen in de montage procedure. Allereerst treft U hieronder een lijst aan van alle komponenten van de etspersen in de JW-serie;

  • 1 tandwielkast. Holle as 35mm, massieve as 24mm, overbrengingsverhouding 1:12.
  • 1 bed van een zeer harde kunststof. Afmeting; JW-80 80x152cm, JW-100 100x200cm and JW-120 120x220cm. Het bed is voorzien van twee houten stoppen aan de uiteinden, waardoor voorkomen wordt dat het bed "zomaar" uit de pers kan vallen.
  • 2 drukveren, diam. 5cm lengte 21cm. Deze veren drukken de bovenwals omhoog. Dit is heel gemakkelijk bij het drukken van hout- en linosnedes.
  • 1 zijframe, uitgevoerd met gaten voor de tandwielkast.
  • 1 zijframe, uitgevoerd zonder gaten voor de tandwielkast.
  • 4 geleide-profielen, die aan de zijframes geschroefd worden en dienen om het bed te geleiden tussen de frames.
  • 2 drukblokken, direct onder de drukspindels. Deze drukblokken verdelen de druk over het stapeltje karton of leer, dat zich tussen het drukblok en het lagerblok bevindt.
  • 2 veergeleiders. Diameter 35mm, met een doorlopend gat van 13mm.
  • 2 lagerblokken voor de bovenwals.
  • 1 boven wals.
  • 1 kruis, te bevestigen tussen de twee zijframes.
  • 1 onderwals
  • 8 witte kunststof looprollen, om het bed vertikaal te geleiden.
  • 4 tussenstangen (hierop worden de kunststof looprollen bevestigd) (Afm. tussenstang, JW-80 rond 20mm lengte 845mm M8, JW-100 rond 20mm lengte 1045mm M8, JW-120 rond 25mm lengte 1245mm M8.)
  • 4 tussenstangen tussen de zijframes. (Afm. tussenstang JW-80 rond 30mm lengte 845mm M12, JW-100 rond 30mm lengte 1045mm M12, JW-120 rond 35mm lengte 1245mm M12)
  • 1 handwiel. (asgat 24mm)
  • 2 drukspindels M30.
  • 4 lage zeskantmoeren M30. Deze moeren worden op de drukspindels gedraaid. Hiermee kan een bepaalde positie geblokkeerd worden, of als de twee moeren tegenelkaar vast gedraaid worden, kan een eerdere positie makkelijk worden teruggevonden.
  • 8 "inbusschroeven" M8x20 voor de tussenstangen met looprollen.
  • 6 "inbusschroeven" M10x40. Vier zijn bestemd voor de bevestiging van de bovenkant van het kruis aan de zijframes, en twee voor de bevestiging van de tandwielkast.
  • 8 "inbusschroeven" M12x45 voor de bevestiging van de grote tussenstangen tussen de frames.
  • 1 stel schroef M8x16 voor de bevestiging van het handwiel.
  • 8 zeskantbouten M8x16 voor de bevestiging van de geleideprofielen op de zijframes.
  • 8 sluitringen voor de bevestiging van de geleide-profielen op de zijframes.
  • 4 zeskantbouten M10x25 voor de bevestiging van het kruis, aan de onderkant, aan de zijframes.
  • 16 asborgringen (circlips) voor diam.20 (JW-80 en JW-100) of diam.25 (JW-120) voor de bevestiging van de plastic rollers op de tussenstangen.
  • 2 asborgringen (circlips) voor het borgen van de onderwals aan beide uiteinden.
  • 1 inlegspie 8x7x32 voor het verbinden van het handwiel en de tandwielkast.
  • 1 inlegspie 10x8x36 voor het verbinden van de tandwielkast en de onderwals.
  • 4 plastic stoppen voor het aflsuiten van de buiseinden van de zijframes.
  • 1 draaibare handgreep voor het handwiel.


  1. Verbind de twee cilinders met een stevig touw, volgens de tekeing "het hijsen van de cilinders", (op deze pagina). Voor alle duidelijkheid; de onderwals heeft een "vaste" as, de as van de bovenwals is draaibaar in de cilinder.
  2. Als de pers eerder gemonteerd is geweest, bevinden de lagerblokken (J) en veergeleiders (M) zich nog op de as van de bovenwals. Als de pers nog niet eerder gemonteerd is geweest: schuif de lagerblokken over de as zoals de tekening aangeeft. Het gat rond 40mm zit niet in het midden. Het gat wijst "omlaag". De veergeleider wordt met een zeskantbout M12x110 vastgezet. Deze bouten kunnen worden vastgezet. Monteer de stelschroef (I)M12x20, maar zet hem niet vast. Het moet nog steeds mogelijk zijn om het lagerblok over de as te schuiven.
  3. Hijs de twee cilinders tot het juiste niveau. Als de walsen ongeveer op de goede hoogte hangen, kontroleer dat door er een zijframe naast te zetten. Het lagergat (35mm) in het zijframe moet op dezelfde hoogte zijn als de as van de onderwals. Breng wat vet aan op de as van de onderwals.
  4. Plaats de twee "inbusschroeven" (voor de bevestiging van de tandwielkast) in het zijframe. Als U dit nu vergeet, heeft U later een probleem.
  5. Probeer het zijframe over de lange as van de onderwals te schuiven. Forceer dit niet. Als het frame zich in de korrekte positie bevindt kan het geen probleem zijn. Controleer ook of het lagerblok (met de veergeleider naar beneden wijzend)ook op de juiste manier in de gleuf van het zijframe komt. Schuif niet het frame door tot het einde, laat een paar mm vrij; anders kunnen straks de andere onderdelen niet meer tussen de frames gemonteerd worden.
  6. Schuif nu het andere zijframe over de as tot de juiste positie.
  7. Plaats nu eerst de zware tussenstangen tussen de frames. (3)met inbusschroeven M12x45 (13). Draai deze schroeven niet vast totdat alle onderdelen zich tussen de zijframes bevinden.
  8. Haal het touw van de cilinders af.
  9. Plaats nu de tussenstangen met looprollen tussen de zijframes. (met "inbusschroeven M8x20) De schroeven zijn bevestigd in sleufgaten van de zijframes. Dit is gedaan om de looprollen in hoogte te kunnen stellen. Hierdoor kan men het "kantelen" van het bed precies regelen. Als de plastic looprollen nog niet op de tussenstangen zijn aangebracht, doe het dan nu. De looprollen worden aan weerskanten geborgd met een asborgring (circlip). Een looprol moet ongeveer 20 cm vanaf het uiteinde geplaatst worden.
  10. Plaats het kruis tussen de zijframes. Aan de bovenkant wordt deze bevestigd met inbusschroeven M10x40, en aan de onderkant met zeskantbouten M10x25. Het kruis is gelast in een lasmal. Ondanks dit is er nog lasspanning aanwezig in het kruis. Daardoor kan het zijn dat alle gaten niet zomaar exact passen. Draai de schroeven nog niet vast.
  11. Draai nu de inbusschroeven M12x45 (zware tussenstangen) goed vast. Forceer het niet en ga van de ene kant naar de andere kant tijdens het vastdraaien.
  12. Draai nu de schroeven en bouten van het kruis vast.
  13. Monteer de beide asborgringen (20) op de onderwals.
  14. Plaats de inlegspie (19) 10x8mm, en de tandwielkast. Gebruik de speciale sleutel voor het vastdraaien van de inbusschroeven M10x40. (Bij een gedemonteerde zending) kan men deze speciale sleutel vinden aan het handwiel (met plakband). Met deze speciale sleutel kan men tussen het frame en de wals komen om de schroeven vast te draaien. Draai de schroeven voor de tandwielkast goed vast.
  15. Maak een stevig touw vast in het midden van de bovenwals. Til nu met behulp van de takel de bovenwals ongeveer 20 cm op. Nu kunt U bepalen waar de lagerblokken op de as van de bovenwals moeten worden vastgezet. Maar, let op, de lagerblokken hebben 1 a 2 mm zijdelingse speling nodig. Draai nu de stelschroeven M12x20 goed vast.(25)
  16. Nu kunnen ook de twee drukveren, onder de bovenwals, op hun plaats gebracht worden. Indien nodig, til dan de bovenwals met de takel nog iets op zodat de veren gemakkelijker geplaatst kunnen worden.
  17. Laat nu de bovenwals langzaam zakken, totdat deze op de veren rust.
  18. Snij wat kartonnen of leren plaatjes op maat, als U wat "flexibiliteit" wilt in de bovenwals. Maak er een stapeltje van en plaats het onder de drukspindel; tussen het drukblok en het lagerblok. (Vroeger waren de persen gemaakt van gietijzer. Gietijzer breekt gemakkelijk, in vergelijking met staal. Voor redenen van veiligheid werd er indertijd een stapeltje karton of leer onder de drukspindel geplaatst. In geval van een "ongeluk" (bijvoorbeeld een vergeten schaar op het bed), werd dan de extra en plotselinge "piekspanning" door het karton opgenomen, waardoor vaak voorkomen werd dat het frame van de pers brak. Tegenwoordig worden frames van persen meestal uit staal gemaakt en zijn daardoor praktisch onbreekbaar. Toch wordt het karton in de hedendaagse persen vaak gehandhaafd, deels vanuit de "traditie" en deels omdat het de bovenwals "flexibiliteit" geeft. De bovenwals is hierdoor in staat om, in beperkte mate, het "oneffen" oppervlak van een drukvorm te volgen).
  19. Breng wat vet aan op de drukspindels, draai de moeren M30 er op, en draai de spindels in de zijframes.
  20. Verwijder nu de beschermlaag van de walsen. Gebruik hiervoor een scherp mes, MAAR SNIJ ALLEEN DOOR DE PLASTIC BOVENLAAG, anders kan de wals beschadigd worden. Maak de walsen schoon met een vetoplosser (wasbenzine, pertroleum, o.i.d.) en maak ze droog.
  21. Breng nu het bed aan. De geleidprofielen aan beide kanten van het bed op de zijframes vastschroeven met zesk.bouten M8x16 en sluitringen. Deze geleiders moeten zo worden aangebracht dat ze het bed in een rechte lijn door de pers geleiden. Niet te strak echter, een ruimte van 1mm tussen het bed en de geleiders is normaal.
  22. Stel nu de tussenstangen met de kunststof looprollen. Stel deze tussenstangen tot een zodanige hoogte dat het bed juist iets "kantelt" over de onderwals. Hierdoor is een optimale "grip" gewaarborgd tussen de onderwals en het bed.
  23. Plaats de plastic stoppen in de buiseinden van de zijframes.
  24. Breng het handwiel aan op de tandwielkast (met spie 6mm breed) en borg deze met het stelschroefje M8 dat zich in de naaf van het wiel bevindt. De handgreep ook in het wiel draaien.

  De pers is nu klaar voor gebruik. Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet en vraag ons, bijv. d.m.v. een e-mailtje; e-mail info@polymetaal.nl