Deze afbeelding laat de slangverbinding zien tussen de hydraulische cilinder, de manometer en de vaste leiding naar de pomp. Dit moet een slangverbinding zijn vanwege de vertikale beweging die de bovenwals moet kunnen maken.