De Vervaardiging van etsinkt bij Charbonnel

CHARBONNEL ETSINKTEN

WAAR KOMT DE TERM

DIEPDRUK VANDAAN?

Deze inkten zijn spedaal ontwikkeld voor intaglio- of diepdruktechnieken. Diepdruk verschilt van hoog- of reliëfdruk doordat de uitgesneden gedeelten bij het drukken de inkt vasthouden. Het onderwerp ligt dus verdiept in het oppervlak (intaglio = insnijding), terwijl het er bij hoogdruk (bijvoorbeeld in hout of linoleum) in reliëfbovenop ligt.

VERVAARDIGING VAN DE INKT

Etsinkten bestaat uit fijngewreven pigmenten die zijn vermengd met een bindmiddel en een gepo!ymeriseerde lijnolie.

HET AANMAKEN

In een mengbak die lijkt op een deegmengmachine zoals die in bakkerij wordt gebruikt, wordt pigmentpoeder aangemaakt met olie. Deze pasta wordt gemaakt om het pigment te kunnen vermengen met het bindmiddel.

Dit is een kleurloze substantie die het pigment weer zijn volle kleur geeft en de eigenschappen van het eindproduct bepaalt. Het geeft de pasta zijn viscositeit, het verbetert en standaardiseert de droogtijd en het levert een hardere en dus slijtvastere laag op. Dit aanmaken van de pigmentpasta duurt ongeveer 3 uur.

WRIJVEN

De tweede bewerking is het wrijven: de pasta wordt tegen een hard oppervlak (graniet of staal) gedrukt waardoor het pigment als het ware wordt fijngemalen. Door het wrijven wordt het product glad, glanzend en romig en krijgt het pigment zijn volle kleurkracht. Voor deze bewerking wordt een driewals (ontwikkeld in de eerste helft van de 19e eeuw) gebruikt. Hoe lang het wrijven duurt, hangt af van de hardheid van het pigment.

Charbonnel kleuren worden 3 tot 5 keer gewreven; voor 100 liter kant-en-klaar product duurt het wrijven bij drie keerwrijven ongeveer zes uur en bij vijf keer wrijven zo'n 112 uur.

VOORZORGEN BIJ DE VERVAARDIGING

Tijdens het aanmaken mag de pigmentpasta niet te warm worden omdat anders de consistentie: van de olie verandert en de pasta te dik wordt. Het mengen moet langzaam gebeuren en regelmatig worden onderbroken.

Na het aanmaken bl!ift de pigmentpasta gewoonlijk een hele nacht staan, zodat het pigment de olie goed kan opnemen voordat het wrijven begint.

Tijdens het wrijven wordt de ruimte tussen de walsen aangepast naarmate het wrijven vordert. De afstand tussen de walsen wordt in elk volgend stadium weer wat kleiner gemaakt, behalve bij de laatste passage. Dan moet de ruimte tussen de walsen weer iets groter zijn, zodat de pasta weer één geheel wordt.

KWALITEITSCONTROLE

Na het wrijven wordt de pasta beoordeeld op drie criteria:

KLEUR:

Het laboratorium controleert of de kleur overeenkomt met de kleurenstandaard. De kleurtoon van de gewreven inkt wordt vergeleken met het standaard kleurmonster uit het laboratorium. Ook de kleurtoon, kleurnuance en transparantie worden gecontroleerd.

CONSISTENTIE:

De consistentie van de pasta wordt gecontroleerd. De productieroedewerker die de pasta wrijft, controleert de hechting, viscositeit en afslageigenschappen van de inkt.

De mate waarin de inkt hecht en aan het oppervlak blijft hangen, wordt gecontroleerd door een beetje inkt met een spatel op een glasplaat aan te brengen en uit te vegen. De inkt mag niet aan de spatel blijven hangen en moet een dunne laag vormen.

De veegeigenschappen worden gecontroleerd door inkt op een plaat aan te brengen en deze af te vegen met tarlatan of een prop papier

GROOTTE VAN DE PIGMENTDEELTJES

Deze wordt gecontroleerd met een ijkmaat. De propuctiemedewerker die het pigment wrijft, neemt wat kleur van de uiteinden van de wals (het gedeelte dat het minst effectief wrijft) en brengt deze met een rakel aan op de ijkmaat.

Afhankelijk van de verschillende dikten, moet de kleurpasta uniform zijn, zonder korreltjes.