Aftekennaalden.

Aftekennaalden worden gebruikt om een punt in de klaat te maken. (punteren)

!