Restauratie & Conservering

Conservering wordt gedaan voor het inlijsten. Om te beginnen moet het papier zoveel mogelijk "archiefkwaliteit" hebben. Bijvoorbeeld, vloeipapier dat wordt gebruikt om vocht in de lucht en het papier te absorberen, moet archiefkwaliteit zijn evenals het pergamin-papier dat wordt gebruikt als dun papier tussen de bedrukte vellen gedurende het drogen of tijdens het opbergen.
Conservators kijken naar de sterkte van het beschikbare materiaal in verschillende gewichtsklassen. Japanes papier dat kozo bevat (papier van de moerbijboom) is het beste geschikt vanwege de sterkte en flexibiliteit. Japans papier is leverbaar in verschillende gewichtsklassen, dus heel dun papier kan worden gebruikt voor het restaureren van kwetsbare plekken, terwijl dikker papier het best gebruikt kan worden voor het restaureren van de rug van een boek. Kozo papier wordt voornamelijk gebruikt in het inlijsten als "verbindings-materiaal" omdat het sterk en flexibel is en van nature zuurvrij en lignine vrij. (houtstof)