Gebruiksaanwijzing voor de Polymetaal etspersen JM-15 en JM-25

Montage
In de kartonnen doos treft U het volgende aan:

  • de etspers
  • de plaat ("bed")
  • drie spaken, ingepakt in papier.
  • twee drukspindels, los verpakt in papier. Vervang de zeskantbouten in de frames door deze drukspindels.
  • 4 bevestigingshaken. De korte einden van de haken worden door de gaten in de zijframes gestoken en vastgezet. De lange einden gaan door het tafelblad.

De bovenwals is geborgd met twee zeskantbouten. Deze zeskantbouten moeten uit de pers worden gedraaid en vervangen door de drukspindels. De uiteinden van de spaken zijn voorzien van schroefdraad. Ze moeten in de naaf van de pers worden vastgedraaid. Draai ze goed vast, eventueel met behulp van een schroevedraaier die door het gat in de spaak kan worden gestoken. Het is mogelijk dat beide walsen zijn voorzien van een plastic beschermlaag. Verwijder deze voorzichtig en neem het vet af met behulp van een oplosmiddel (bijvoorbeeld wasbenzine). De rollen moeten schoon en droog zijn voor gebruik.

Het gebruik van de pers
Deze pers is geschikt voor het afdrukken van "diepdrukplaten" (geëtste of gegraveerde koper- of zinkplaten), maar ook voor het afdrukken van houtsnedes en linosnedes.
In het volgende schema is de situatie weergegeven bij het afdrukken van een diepdrukplaat.

Het vilt heeft de funktie om het papier in de groeven van de plaat te drukken, waardoor het papier de inkt in die groeven kan opnemen.
Sommigen gebruiken een stapeltje karton onder de drukspindels (bij dit type persen tussen het "drukplaatje" en het "lagerblok" van de bovenwals, waardoor de pers iets "flexibeler" wordt. Voor het afdrukken van een "diepdrukplaat" heeft het weinig effect, maar voor het afdrukken van houtsnedes en linosnedes kan het handig zijn. Een houtsnede is nooit helemaal vlak, waardoor de inktverdeling op het papier niet gelijkmatig zou kunnen zijn. Een "flexibele" bovenwals kompenseert in beperkte mate de oneffenheid van de drukvorm.

Het afdrukken van houtsnedes en linosnedes met behulp van deze etspers

Bovenstaand schema geeft de situatie weer bij het afdrukken van een "hoogdrukvorm" (houtsnede, linosnede, typografie). Er wordt hier ook met vilt gewerkt, maar dit heeft een andere funktie als bij het afdrukken van een ets. Hier dient het vilt om oneffenheden in de hoogdrukvorm te kompenseren (vooral belangrijk bij een houtsnede uit "multiplex"). Als de drukvorm helemaal vlak zou zijn was het vilt niet nodig. Onder het vilt is een plastic plaat zichtbaar (ongeveer 5mm dik PVC). Dit is alleen doelmatig in kombinatie met het vilt. Als de PVC plaat niet zou worden gebruikt zou het papier in de holtes van de drukvorm worden gedrukt, en dit is meestal niet de bedoeling.


Onderhoud

  • De lagers en draaiende delen hebben geen smering nodig.
  • Alle delen uit blank staal zijn behandeld met een beschermende transparante laag (Tectyl), om het roesten tegen te gaan. De walsen zijn niet behandeld. (het vilt zou daardoor smerig worden)
  • Het wordt aanbevolen om deze pers in een droge ruimte te gebruiken, om roesten te voorkomen. Het etsen met zuur dient bij voorkeur ook in een andere ruimte te gebeuren. Etsdampen zijn erg corrosief en tasten metaal aan.


Gebruik de "terugknop" om terug te gaan naar de hoofdpagina JM etspersen.