Betreffende uw bestelling / aanvraag

 • Uw "On Line Bestelling" wordt door ons altijd als vrijblijvende aanvraag behandeld. U ontvangt auomatisch een copie van uw aanvraag. Dit is dus niet onze opdrachtbevestiging.
 • Polymetaal zendt U binnen 3 werkdagen een vrijblijvende offerte, of een bevestiging van uw defintieve bestelling, afhankelijk van de keuze die u gemaakt heeft. Daarin worden de betalingsvoorwaarde en, eventueel, de transportkosten vermeld.
 • Het is mogelijk dat er prijsafwijkingen zijn tussen de website en onze offerte.
 • CONTROLEER DE OFFERTE GOED !! De offerte is bindend voor beide partijen!!
 • Onze offertes zijn maximaal 1 maand geldig
 • De goederen en de faktuur worden vervolgens apart verstuurd. Als u vooruit moet betalen wordt eerst de betaling afgewacht.
 • U heeft het recht om de goederen, mits ongebruikt en niet beschadigd, binnen 7 dagen te retourneren. In dat geval zijn de transportkosten zijn voor uw rekening.
 • Polymetaal is een klein bedrijf met beperkte capaciteit. In tijden van drukte kan het voorkomen dat er vertragingen zijn. We vragen daarvoor uw begrip.
 • We kunnen niet "de volgende dag leveren". De hele orderverwerkingsprocedure kan een paar dagen duren. De orders zijn vaak heel bewerkelijk gezien de speciale producten die we leveren en de wereldwijde leveringen met verschillende vervoerders. Onze sterkte is niet de snelheid, maar wel de deskundigheid op het gebied van grafische materialen en onze service-gerichtheid.
 • Van nieuwe klanten wordt verlangd om vooruit te betalen.
 • Uiteraard kunt U ook via de telefoon, brief of e-mail bestellen! Mondelinge bestellingen zijn riskant en kunnen tot onaangename misverstanden leiden. Vraag daarom altijd om een bevestiging per e-mail!
 • Probeert u alstublieft mondelinge afspraken met medewerkers van Polymetaal te voorkomen. Dit heeft in het verleden tot onaangename misverstanden geleid. Vraag daarom altijd om een bevestiging per e-mail!
 • Als u niet via de webshop bestelt, geeft u dan ons de artikelnummers! Dat maakt de orderverwerkingsprocedure makkelijker en sneller.
 • Als de goederen bij u zichtbaar beschadigd aankomen, laat ons dat svp weten binnen zeven dagen. Als u schade vaststelt bij de aflevering, geef dit dan onmiddelijk door aan degene die de goederen bij u aflevert.
 • Als goederen beschadigd zijn neem dan direct kontakt met ons op over hoe we dit afhandelen. Vervolgens kunt u de goederen terugsturen en uw geld terugvragen. Stuur dan de goederen op uw kosten terug en wij zullen u de goederen en de door u gemaakte transportkosten terugbetalen. U kunt ook vragen of de beschadigde goederen door ons worden omgeruild. Vervolgens stuurt u de goederen op uw kosten terug. Wij sturen na ontvangst van de beschadigde goederen de vervangende goederen en betalen u de gemaakte transportkosten terug.
 • "VERMISSING" van zendingen. Dit heeft vooral betrekking op pakketdiensten zoals DPD en de Post. Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat de "transittijd" langer is dan normaal; transportproblemen, distributieproblemen, inspectie douane, enz.enz. Als er een levering zoek is, wachten we altijd minimaal 14 dagen, voordat er een officiële zoekactie wordt gestart. Meestal wordt het pakket namelijk toch binnen 14 dagen afgeleverd. Voor landen buiten de E.U. kan de "wachtperiode" langer zijn. Soms ligt het pakket namelijk meerdere dagen bij de douane ter inklaring. Indien de betreffende klant toch snel wil hebben zal de klant de goederen opnieuw moeten bestellen en betalen. Mocht dan later toch nog de eerder bestelde goederen geleverd worden, dan mag de klant deze op zijn kosten retourneren.
 • TRANSPORTKOSTEN. Polymetaal rekent altijd de werkelijke transportkosten. De meeste bedrijven die lokaal werken (Gerstäcker, van Beek, van der Linde, enz.) berekenen (een deel van) de transportkosten in de produktprijs. Omdat Polymetaal wereldwijd levert kunnen we dat niet doen en moeten we altijd de werkelijke kosten rekenen. De pakketvervoerders doen hun uiterste best, vanwege de grote concurrentie, en hoge brandstofkosten, om de kosten zo laag mogelijk te houden, door bijvoorbeeld werk uit te besteden aan goedkope onderaannemers, die per pakket betaald worden en zelf de transportbus moeten bekostigen.
  Naast de transportkosten wordt er nog 3 Euro aan behandelingskosten gerekend. (Inpakken, naar het DPD depot brengen, administratie, enz.) Iemand die in Leiden of Oude Wetering de goederen op komt halen betaalt deze kosten niet, hetgeen op prijs gesteld wordt door klanten die de goederen afhalen.

Prijzen en Kortingen

 • We proberen de prijzen, voor iedereen, zo laag mogelijk te houden. Dat kunnen we alleen doen door bestelprocedures of aanvraagprocedures zo eenvoudig mogelijk te houden. De laatste tijd worden we regelmatig gevraagd om mee te doen aan aanbestedingen en "tenders" of wordt ons gevraagd allerlei formulieren te bestuderen en in te vullen.. Afhankelijk van de complexiteit van deze procedures rekenen we daarvoor toeslagen. Deze procedure-toeslag is niet opgenomen in onze offerte tenzij deze toeslag in de offerte wordt genoemd.
 • We hebben geen speciale kortingsacties, of kortingen voor bepaalde doelgroepen.

B.T.W. (Belasting Toegevoegde Waarde)

 • De prijzen in onze webshop zijn exclusief BTW. Als de door u bestelde goederen binnen de E.U. (Europese Unie) moeten worden geleverd, zal het systeem, bij het invullen van de bestemming, de lokale BTW van het bestemmingsland toevoegen. On line kunnen alleen de prijzen excl. BTW getoond worden omdat het systeem niet weer waar de klant de goederen naar toe gestuurd wil hebben.
 • Als u een geldig BTW nummer heeft bent u gevrijwaard van BTW en zal het 0-tarief van toepassing zijn.
 • Gedurende het bestelproces kunt u uw BTW nummer invoeren. Controleer uw nummer s.v.p. alvorens het in te voeren. U kunt het numer hier (VIES, Europese Commissie) controleren.
 • Geen Nederlandse BTW nummers invoeren !
 • Een incorrect BTW nummer kan voor u tot extra administratieve kosten leiden.
 • Het naderhand opgeven van een BTW nummer (bijvoorbeeld na ontvangst van de factuur) kan ook voor u leiden tot extra administratieve kosten.