Rellenos, pequeñas cantidades

!

Gesso di Bologna 100 gramos

020660
In paper production for paper coating, as filler in glues. As buffer in paper against acidity.
enkele dagen
Peso: kg

Calce di Vienna 100 gramos

020663
Gebluste kalk  (Calciumhydroxide) Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
enkele dagen
Peso: kg

Ardesia polvere 100 gramos

020665
C.I. Pigment White 18
enkele dagen
Peso: kg

Caolino 100 gramos

020666
Hoofdbestanddeel van porseleinklei. Zeer hoog krimppercentage. Wordt in glazuurrecepten gebruikt om aluminium en silicium in te voeren (stabilisator).
enkele dagen
Peso: kg

Zwaarspaat (blanc fixe) 100 gram, Bariet, barium sulfaat

020668
enkele dagen
Peso: kg