Oliën, Verfmolen de Kat, kleine hoeveelheden

!

Eucalyptusolie 200 ml

020685
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen.- Niet roken.
enkele dagen
Peso: ..

Kruidnagelolie 200 ml

020687
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product grondig wassen. Verontreinigde kleding mag de werkruimte niet verlaten.
enkele dagen

Olio di paraffina 200 ml

020692
Related to harm reduction this product it is not orderable outdoor Netherlands.
enkele dagen
Peso: ..

Ricinusolie 200 ml

020693
Wonderolie, ricinusolie of castorolie is een plantaardige olie die wordt gebruikt voor diverse huis-tuin-en-keuken-toepassingen. In Engels sprekende landen is wonderolie verkrijgbaar onder de naam Castor oil.
enkele dagen
Peso: ..

Saffloerolie 200 ml

020694
Saffloerolie (of distelolie) is een olie die gebruikt wordt voor margarine en als sladressing. Ook wordt deze olie gebruikt voor olieverf, in het bijzonder voor witten en lichte kleuren. Saffloerolie kan tot 75% bestaan uit onverzadigde vetzuren linolzuur met twee en linoleenzuur met drie onverzadigde verbindingen
enkele dagen
Peso: ..

Essenza di spigo 200 ml

020696
Related to harm reduction this product it is not orderable outdoor Netherlands.
enkele dagen
Peso: ..

Walnotenolie 200 ml

020699
Walnootolie of walnotenolie wordt gewonnen uit walnoten en uit geroosterde walnoten. Het heeft een bleke tot lichtgele kleur en een intense, notige smaak. De olie heeft een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren
enkele dagen
Peso: ..