Harsen en Gommen Verfmolen de Kat, kleine hoeveelheden

!

Acroïdes hars rood 100 gram

020700
enkele dagen
Peso: kg

Barnsteen of amber 100 gram

020701
Deze bruine,brosse hars wordt gebruikt voor de productie Barnsteen lak en is vergelijkbaar met colofonium, met lijnzaadolie voor viool vernisproductie. Slechts beperkte hoeveelheden.
enkele dagen
Peso: kg

Benzoë siam 100 gramos

020702
Benzoin is a balsamic resin obtained from the bark of several species of trees in the genus Styrax. It is used in perfumes, some kinds of incense, as a flavoring, and medicine (see tincture of benzoin).
enkele dagen
Peso: kg

Mastice di chios 50 gramos

020703
enkele dagen
Peso: kg

Copal Manilla 100 gram

020705
Kopal, ook wel gespeld als copal of kopaal is een halfgefossiliseerde hars die voorkomt in de meeste tropische landen. Volledig gefossiliseerde en dus zeer oude hars wordt barnsteen genoemd. Kopal wordt vanouds gebruikt bij de bereiding van vernissen en lakken, en bovendien als ingrediënt van wierook.
enkele dagen
Peso: kg

Copaἴva balsem 100 gram

020706
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.
enkele dagen
Peso: kg

Sangue di drago 50 gramos

020708

Drakenbloed is een diep zwartrode harssoort, die uit verschillende boomsoorten gewonnen kan worden, met name Dracaena, Pterocarpus en Daemonorops.

enkele dagen
Peso: kg

Elemi 100 gramos

020709
Elemi resin is chiefly used commercially in varnishes and lacquers, and certain printing inks. It is used as a herbal medicine to treat bronchitis, catarrh, extreme coughing, mature skin, scars, stress, and wounds. The constituents include phellandrene, limonene, elemol, elemicin, terpineol, carvone, and terpinolene.
enkele dagen
Peso: kg

Gommalacca grezza in gran. 100 gramos

020710
enkele dagen
Peso: kg

Rosso laca 50 gramos

020711
C.I. Natural Red 25
enkele dagen
Peso: kg

Gommifon myhrre 100 gramos

020712
Myrrh is a natural gum or resin extracted from a number of small, thorny tree species of the genus Commiphora. Myrrh resin has been used throughout history as a perfume, incense, and medicine. Myrrh mixed with wine can also be ingested.
enkele dagen
Peso: kg

Sandracca 100 gramos

020713
A natural resin that exudes either naturally or from wounds in various species of North African and Spanish Coniferae. It occurs as regular light yellow pieces. It is soluble in alcohols, ketones, ether and insoluble in aliphatic, aromatic and chlorinated hydrocarbons. Gum Sandarac gives hard and brittle films; it is used for the formulation of varnishes in combination with other resins
enkele dagen
Peso: kg

Gomma adragante 100 gramos

020716
 It is the traditional binder used in the making of artists' pastels,[3] as it does not adhere to itself the same way other gums (such as gum arabic) do when dry
enkele dagen
Peso: kg