Lithopersen JL-serie. Polymetaal. Montage instructies.

Deze schets toont de belangrijkste onderdelen van de lithopersen JL-serie in "exploded view".

Normaal gesproken ontvangt de klant de pers in gemonteerde staat.
Het is mogelijk dat sommige delen van de lithopers zijn gedemonteerd, vanwege transportredenen. (bijvoorbeeld transport in een krat) :
1. De "bovenbouw" (1.) dat op de pers dient te worden gemonteerd. Plaats de bovenbouw tussen de, naar boven uitstekende, lippen op de zijframes en schroef het weer vast met 8 zeskantbouten M10. Let er hierbij op dat de hefboom aan dezelfde kant komt als de aandrijving.

2. Ook is het vanwege het transport mogelijk dat de slinger en de tandwielbeschermkast zijn gedemonteerd. Als dat het geval is, doe dan het volgende;
a. Als het grote tandwiel (6.) niet op de wals is gemonteerd, doe dan de kleine inlegspie (3.) in de spiegleuf van de wals. (2.). De wals bevindt zich reeds tussen de zijframes.
b.Schuif het grote tandwiel over de astap van de wals en zet deze vast met de grote ring (8.) en een bout.
c. Schroef de hulp-as (5.) op het zijframe met vier "inbus-schroeven" M8.
d. Monteer de tandwielbeschermkast met behulp van drie kleine zeskantbouten.
e. Doe wat (kogellager)vet over de hulp-as (5.) en schuif de slinger over de as. Borg de slinger met een ring en schroef.

Beschrijving van de montage van een lithopers.

  1. Monteer de buis (15.) losjes met de zijframes (14.) en (12.). De buffer (veer) moet aan de bovenkant van de buis. Gebruik M10 "inbusschroeven". Draai ze niet vast. Met behulp van deze buis is het mogelijk om de zijframes rechtop te houden, hetgeen de verdere montage vereenvoudigt.
  2. Breng de wals op z'n plaats door de astappen door de gaten te steken van de zijframes. De lange astap komt aan de kant van de aandrijving. (bij de slinger). Hiervoor moeten de zijframes wat uitelkaar worden gespreid. Dit is mogelijk als de schroeven van buis (15) nog niet vastgedraaid zijn. Als de wals op z'n plaats is, kunnen de zijframes weer in normale positie gebracht worden.
  3. De vier buizen (13.) kunnen worden gemonteerd met "inbusschroeven", evenals de tussenstangen met looprollen (10.). (Bij de JL-50 zijn er maar twee buizen (13) en ook het aantal tussenstangen met looprollen hangt af van het model.) Monteer de grote tussenstang (11.) ,(alleen bij JL-70 en JL-90) tussen de frames met zeskantbouten M12. Nu kunnen alle bouten en schroeven worden vastgedraaid.
  4. Schuif de lagerblokken (4.) over de astappen en schroef ze vast met zeskantbouten M12. Als alle bouten verder vast zitten, kunnen de stelschroeven in de lagerblokken worden vastgedraaid, zodat de wals niet meer kan verschuiven.
  5. Plaats nu het grote tandwiel op de lange astap, maar schuif eerst de inlegspie in de spiegleuf van de astap. Zet het tandwiel vast met een grote ring en een zeskantbout.
  6. Plaats de hulp-as (5.) op het zijframe met behulp van vier "inbusschroeven" M8.
  7. Monteer de tandwielbeschermkast (7.) met behulp van drie boutjes M6.
  8. Smeer de hulp-as met (kogellager)vet en schuif de slinger (9.) over de as, en borg het met een ring en een schroef.
  9. Het bed van de lithopers (de kar, of de wagen) is niet te zien op deze schets, om de zaak niet onduidelijker te maken. Het bed moet nu tussen de zijframes op de wals gelegd worden. De kant waar de handgreep op zit komt aan de kant met de buffer op buis (15.) Stel de hoogte in van de tussenstangen met looprollen (10.), hetgeen mogelijk is vanwege de sleuven in de zijframes. Er dient altijd wat ruimte te zijn (1 a 2mm) tussen de plastic looprollen en het bed. Deze speling is nodig om er zeker van te zijn dat het bed altijd een goed kontakt heeft met de wals. Als dat kontakt namelijk niet goed is , kan er slip optreden.