Books on printmaking and related subjects
Livres sur les arts graphiques
Boeken over grafische technieken


12. Techniques on book illustration + photography. There is overlap with woodcuts, engraving, lithography, etc.
12. Technieken van de boek-illustratie. + fotografie. Er is overlap met houtsnedes, gravures, lithografie, enz.
12. Techniques sur l'illustration des livres + photographie. Il y a une chevauche avec des livres sur gravure sur bois, lino, typographie, etc.
.
 • ALBERT (A.) Die verschiedenen Methoden des Lichtdrucks. Halle am Saale, Wilhelm Knapp. 1900
 • ARNOLD (H.J.P.) Wiliam Henry Fox Talbot, Pioneer of photography and man of science. London, Hutchinson Benham, 1977.
 • BLOM (Ad van der) De staalgravure in Nederland, Amsterdam, Kunst laaft, orgaan van de Vereniging van grafiekliefhebbers, Kunst Laaft, Nr. 6. jan. 1981.
 • BLOM (Ad van der) Tekenen dat het gedrukt staat, 500 jaar grafiek in Nederland. Amsterdam, Kosmos 1978.
 • COPPENS (J.), ROOSENS (L.), DEUREN (K. van) "...door de enkele werking van het licht..." Introductie en integratie van de fotografie in België en Nederland, 1839-1869. Brussel, Gemeentekrediet, 1989.
 • CRAWFORD (William) The keepers of light, A history and working guide to early photographic processes. New York, Morgan & Morgan, 1979.
 • GERNSHEIM (H.), GERNSHEIM (Alison) The history of photography, from the camera obscura to the beginning of the modern era. London, Thames & Hudson, 1969
 • GUILMARD (D.) Les Maîtres Ornemanistes. Paris (Plon & Cie.) 1880-1881.
 • HAVERKATE (H.J.) De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart. Dl. 1, dl 2a, Amsterdam, VerenigingDocumentatiePrentbriefkaarten. 1987
 • HEIDTMANN (Frank) Wie das Foto ins Buch kam, Berlin, Berlin Verlag Arno Spitz, 1984.
 • HUNNISETT (Basil) Steel-engraved book illustration in England, London, Scolar Press, 1980
 • HUSNIK (Jacob) Das Gesammtgebiet des Lichtdrucks .4. verm. Aufl., Wien, Pest, Leipzig, A.Hartleben, 1894.
 • IERSEL (Ad van) Lichtdrukken, Verkenningen en stappen. Privé-werkboek,1991
 • JAMMES (Isabelle) Blaquart-Evrard et les origines de l'édition photographique française. Genève, Librairie Droz, 1981.
 • JOSEPH (S.F.) Introduction et intégration des procédés de réproduction phototechnique dans l'imprimerie en Belgique au 19e siècle. Typoscript van een binnenkort te verschijnen proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de filosofie aan de Universiteit van Luik.
 • KIRBY (Kent B.) Studio collotype. Continuous tone printing for the artist, printmaker and photographer. Dalton, Massachusetts, The Heliochrome Press, 1988.
 • KRUEGER (Otto F.W.) Die illustrations-Verfahren. Eine vergleichende Behandlung der verschiedenen Reproduktionsarten, ihrer Vorteile, Nachteile und Kosten. Leipzig. F.A. Brockhaus, 1914
 • KRUSEMAN (A.C.) Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. 2 Dln, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1886-1887.
 • LANDWEHR (John) Studies in Dutch books with coloured plates 1662-1875. Natural history, topography and travel, costumes and uniforms. Den Haag, Junk, 1976.
 • LENTE (D. van) "Illustratietechniek", in Geschiedenis van de techniek in Nederland, deel II, H. Lintsen e.a. (red.) Zutphen, Stichting Historie der Techniek / Walburg Pers, 1993.
 • LEIJERZAPF (Ingeborg) Fotografie in Nederland 1839-1920. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978
 • MELOT (M.) The art of illustration. New York, Skira/Rizzoli, 1984.
 • MEYER (M. de) De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw. Antwerpen etc., Standaardboekhandel, 1962
 • MEYER (M. de) Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Amsterdam etc. Scheltema & Holkema, 1970.
 • MONCKHOVEN (D. van) Eenvoudige handleiding tot de photographie op collodium. Gouda, G.B. van Goor, 1862.
 • NADEAU (Luis) Encyclopedia of printing, photographic, and photomechanical processes, A comprehensive reference to reproduction technologies. 2 Dln, Fredericton, New Brunswick, Atelier Luis Nadeau, 1989-1990.
 • NADEAU (Luis) History and Practice of Oil and Bromoil Printing. ISBN 0-9690841-1-0 by Atelier Luis Nadeau. 1985. collection Polymetaal.
 • ROMBOUTS (J.E.) Handboek der praktische fotografie. Utrecht, H. Honing, 1902.
 • ROOSENS (L.) Fotografie van vroeger en nu. Brussel, Gemeentekrediet, 1982
 • TWYMAN (Micheal) Early lithographed books. A study of the design and production of improper books in the age of the handpress. London, Farrand Press & Private Libraries Association, 1990
 • ZOETE (Johan de) De medische illustratie en de techniek, negentiende-eeuwse grafische procédés en hun geschiktheid voor de wetenschappelijke illustratie, in Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 135 (1991) p.1782-1787
 • ZOETE (Johan de) Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw. Amstelveen, Coördinatiecommissie Grafische Musea. 1991.